overnachten betuwe tiel gelderland
Overnachten in de betuwe

Privacy en Cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Het privacybeleid is van toepassing op de diensten van B&B Mooi Betuwe. Tevens is B&B Mooi Betuwe verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy- en cookiebeleid te accepteren.

B&B Mooi Betuwe draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van de persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten zullen wij u  vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld:

Desgewenst relevante informatie;
B&B Mooi Betuwe zorgt door middel van een reserveringsmogelijkheid dat u via de website kunt reserveren of een contactformulier kunt invullen en verzenden. Als u een reservering plaatst hebben wij altijd uw voor- en achternaam nodig. Ook hebben wij uw e-mailadres, adres, telefoonnummer en aankomst- en vertrekdatum nodig om de aanvraag uit te kunnen voeren en u van het verloop op de hoogte te kunnen houden. Betalen hoeft niet online, dit geschiedt op factuurbasis.

Als u ons een ingevuld formulier verzend of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tevens kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbmooibetuwe.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het kunnen verstrekken- via telefoon, mail of brief -  van door u opgevraagde informatie, verwerken van de reservering en het kunnen aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake onze diensten en het beheren van de daaruit voortkomende relaties. Inclusief het kunnen uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wij verwerken ook de persoonsgegevens voor wettelijk verplichte redenen, zoals gegevens voor onze administratie en de belastingdienst.

Hiernaast analyseert onze website uw gedrag op de website om hiermee de website en eventuele campagnes te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij verzamelen of gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.  De verkregen gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming
B&B Mooi Betuwe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Mooi Betuwe) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
B&B Mooi Betuwe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
B&B Mooi Betuwe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en eventueel hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en maximaal 36 maanden bewaard. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Mooi Betuwe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbmooibetuwe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

B&B Mooi Betuwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bbmooibetuwe.nl

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen:

B&B Mooi Betuwe
Zoelensepad 2
4003 EH Tiel
info@bbmooibetuwe.nl

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

- laatste wijziging: augustus 2022

Abonneren op de nieuwsbrief
Contact

Zoelensepad 2
4003 EH Tiel
Nederland

+31 6-23412507
info@bbmooibetuwe.nl
www.bbmooibetuwe.nl